Imprint

Dette imprint ble sist oppdatert den 19/07/2023.

Eieren av dette nettstedet er:

SEEME AS AS
Østre Aker vei 24B – 0581 OSLO
Norge
E-post: on.emees@emees
Telefonnr: 932 84 338
MVA ID: 983 976 247

Juridisk(e) representant(er) for SEEME AS AS:

Eva Aunemo

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregistrene under lisens- eller registreringsnummeret:

983 976 247

1.2 Vår tilsynsmyndighet er:

Forbrukertilsynet

1.3 Følgende regler og forskrifter gjelder for vår organisasjon:

Avtaleloven, Forrbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven, Angrerettloven og e-Handelsloven,

Du finner disse reglene og forskriftene her:
https://www.forbrukertilsynet.no

1.4 I samsvar med forordningen om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker (ODR-forordningen):

Vi ønsker å informere om muligheten for forbrukere til å sende inn klager til Europakommisjonens nettbaserte plattform for tvisteløsning, som du finner på følgende nettadresse: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Ytterligere informasjon

Formål: Utvikling og produksjon av designkonsepter med dertil tilhørende virksomhet.